Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

ISO 45001 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nové výzvy v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci jsou v popředí zájmu, kterým dnes čelí většina organizací.

V březnu 2018 zveřejnila Mezinárodní organizace pro normalizaci komplexní mezinárodní normu ISO 45001. Nová norma vytvořila kompletní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) s cílem poskytnout smysluplný rámec pro řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP.

ISO 45001 se zaměřuje na identifikaci rizik a příležitostí, identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik a provozní kontroly. Tato norma je navržena tak, aby pomohla organizacím, bez ohledu na velikost nebo průmyslové odvětví, implementovat OHSMS, aby aktivně předcházel zranění a újmách na zdraví. Požadavky normy byly zjednodušeny, aby umožnily snadnou integraci s ostatními systémovými normami ISO, stejně tak do řízení organizace a jejích obchodních procesů.

OHSMS může organizacím poskytnout rámec pro řízení a prevenci „přenosných nemocí“ jako je Coronavirus. Relevantní biologická rizika jsou řešena prostřednictvím hodnocení rizik a souvisejících procesů, které zohledňují platné právní a jiné požadavky (jako jsou cestovní omezení, rutiny na pracovišti, screeningy zdraví zaměstnanců, školení, hlášení o ohroženích atd.), které musí zaměstnavatelé dodržovat, ať už jsou vyžadovány externě nebo interně). Požadavky normy nabízejí systematické procesy pro řízení rizik, dodržování předpisů, podporu bezpečných pracovních postupů a preventivních kroků, hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neustálé zlepšování.

Integrace odpovědnosti za otázky zdraví a bezpečnosti jako součást celkového systému řízení organizace, zlepšuje řízení organizace a zapojení pracovníků, což vede ke zvýšení výkonu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Efektivní, integrovaný systém řízení podniku vytváří racionalizované procesy, díky nimž je řízení zdravotních a bezpečnostních rizik výrazně jednodušší a nákladově efektivnější, přičemž si uvědomuje výhody minimalizace a vyvarování se negativním dopadům a souvisejícím nákladům. 

Migrace ISO 45001: 2018 z OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 byl nahrazen ISO 45001, publikovanou Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO. Organizace certifikované podle BS OHSAS 18001: 2007 musí do září 2021 přejít na ISO 45001: 2018, které odráží prodloužení o 6 měsíců v důsledku pandemie Coronaviru. 

Odborníci společnosti Intertek mají zkušenosti a odborné znalosti potřebné k zajištění hladkého přechodu na ISO 45001.

Další informace o ISO 45001

Více informací o přínosech akreditované certifikace naleznete na iaf.nu.

Další informace o ISO 45001 od Mezinárodní organizace pro normalizaci najdete na adrese iso.org

Potřebujete se nás zeptat? +420 270 003 236
 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236