Intertek (www.intertek.com)
 

Zavolejte nám

+420 270 003 236
 
 

Sociální odpovědnost firem

Řešení pro Společenskou odpovědnost firem (CSR)

Intertek se, jako Váš důvěryhodný partner v oblasti sociální odpovědnosti, zavazuje ctít etické hodnoty a respektovat všechny strany, jichž se to jakkoliv týká, včetně veškerých společenství a životního prostředí.

Umíme vyvinout etický kodex a proces společenské shody, který bude neustále zohledňovat a podporovat Váš komunikační plán.

Pro efektivní dosažení tohoto cíle zároveň spojují jednotlivé části Vašich služeb se speciálním kodexem hodnot, obchodním postupem a komunikačním plánem, jaký si přejete s relevantností a důvěrou v to, že Sociální odpovědnost firem, kterou Vám jako partner poskytujeme, hladce splyne s celým Vaším podnikáním a přáními.

Intertek nabízí celou řadu řešení Společenské odpovědnosti firem s cílem pomoci prezentovat osvědčené postupy a nejlepší stránky Vaší společnosti a zároveň zvyšovat účinnost materiálu prostřednictvím udržitelných postupů v oblasti životního prostředí, vhodných postupů společenské odpovědnosti týkající se bezpečnosti a podmínek na pracovišti a zajištění souladu s požadavky, které jsou na Vás a Vaše dodavatele kladeny budoucími zaměstnanci, různými komunitami, investory a zákazníky.

K těmto řešením patří:

Global Supplier Management (GSM)Posílení dodavatelského řetězce, viditelnost a řízení rizik

 • Sběr a „očištění“ informací od dodavatele
 • Dokončení obchodních profilů
 • Analýza na základě rizik a reporting
 • Ověřovací služby

TradegoodImport s důvěrou

 • Buduje dodavatelskou důvěru tak, že importéři mohou nakupovat bez obav
 • Rozvíjí živoucí profil podniku v oblastech kapacity a schopností
 • Spojuje globální společenství dovozců a dodavatelů, což má za následek lepší a efektivnější partnerství
 • Porovnává a poměřuje Váš podnik s jinými srovnatelnými společnostmi ve Vašem sektoru, zemi nebo na celosvětové úrovni
 • Zlepšuje hodnocení Vaší společnosti v oblasti kvality výroby, bezpečnosti, společenské, ochranné a v oblasti kvality a ochrany životního prostředí

Think Green Initiative (TGI) Udržitelnost ekologizace hodnotového řetězce

 • Umožňuje výrobcům plnit trilogii: myslet ekologicky, jednat ekologicky a být ekologický
 • Umožňuje továrnám prokázat vliv na životní prostředí a zároveň zvednout ekologickou úroveň

Supplier Qualification Program (SQP)Vyrábět s důvěrou

 • Poskytuje odběratelům dodavatele se zpřísněnými kontrolami a procesy pro zajištění vyšší kvality a bezpečnosti výrobků
 • Obsahuje prvky GMP, BRC, FMEA a ISO principů, podporované specifickými moduly pro daný produkt z oblasti hraček, obuvi, nábytku a hardlines a softlines výroby
 • Pomáhá splnit obecné požadavky amerických a evropských maloobchodníků

Workplace Conditions Assessment (WCA)Měřené výsledky – vyšší výkon

 • Vyhodnocuje pracovní podmínky v továrně a srovnává pracovní čas v perspektivě vůči sektorovým, státním a celosvětovým průměrům
 • Umožňuje Vám demonstrovat výkon na reálném základě – dobré pracovní prostředí = spokojení zaměstnanci
 • Učí nové přístupy v hodnocení, srovnávání a prezentování výkonu pracoviště za účelem měření dosaženého pokroku a určení oblastí pro další zlepšování
 • Hodnotí, jak si vedete v globálním, místním a průmyslovém srovnání

Mill Qualification Program (MQP)Nové operační prostředí pro udržitelné dodavatele textilií

 • Kvalita oděvu začíná kvalitou tkaniny – čím hlouběji v dodavatelském řetězci začnete, tím lépe
 • Kontroly kvality tkaniny, otázky životního prostředí a společenské atributy
 • Nabízí čtyři samostatné moduly:
  • Kvality (Systémy kvality)
  • Testování (Laboratoř)
  • Životního prostředí (TGI)
  • Společenský (WCA)
   

Global Security Verification (GSV)Ověří dodavatelský řetězec, zabezpečí a usnadní účinnosti globálního obchodování

 • Umožňuje dobrovolnou účast mezi podniky prokazujícími členům C-TPAT shodu a splňování požadavků pro celní politiku a ochranu hranic USA při svých aktivitách
 • Připojte se k největší světové platformě a komunitě dodavatelů hodnocených podle normy GSV
 • Snižuje zastarávání auditů, šetří náklady a umožňuje světové uznání

Intertek je také certifikačním orgánem pro SA 8000 (Social Accountability 8000), akreditovaná institucí Social Accountability International v roce 1999, a byl také prvním externím dohledem, jenž získal akreditaci certifikačního programu pro celosvětovou odpovědnost oděvních výrobků (WRAP). Kromě toho je Intertek jedním z největších poskytovatelů auditů SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audits). Intertek byl také v mnoha zemích akreditován na program FLA (Fair Labor Association), monitorovací systém BSCI (Business Social Compliance Initiative), ICS (Initiative Clause Sociale) a obchodní kodex CITI (International Council of Toy Industries). Neustále usilujeme o akreditaci nových a rozvíjejících se průmyslových norem ve všech odvětvích a po celém světě.

Služby Interteku pro realizování CSR programu, který zasáhne do všech článků dodavatelského řetězce, zahrnují: nastavení etických zásad podnikání a strategického plánování, posuzování a řízení rizik, školení a vzdělávání, nezávislé monitorování, vypracovávání reportů a zpětných vazeb a neustálé zdokonalování.

jak může Intertek pomoci vaší organizaci s Sociální odpovědnost firem.