Intertek (www.intertek.com)
 

Zavolejte nám

+420 270 003 236
 
 

Energetický průmysl

Intertek přináší přidanou hodnotu tam, kde je energie vyvíjena. Pomáhá tak klientům poskytovat bezpečné, cenově dostupné a čisté energie budoucnosti.

Ať už se jedná o každodenní činnost nebo dlouhodobá řešení vedoucí ke zlepšení Vašeho podnikání, pomůžeme Vám dosáhnout Vašich cílů v ropném a plynárenském průmyslu, petrochemii, ve výrobě elektrické energie, jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů.

Intertek podporuje výrobce a distributory energie širokou škálou odborných logistických, testovacích, inspekčních, certifikačních a konzultačních procesů napříč celému světu.

Ať už jste zapojeni do fosilních paliv nebo vývoje energie z obnovitelných zdrojů, rychlost a odbornost Interteku Vám ve všech aspektech testování, inspekcí, certifikací a poradenství pomáhá získat konkurenční výhodu

Služby Interteku pro energetický průmysl zahrnují:

 • Ropa, zemní plyn a rafinace ropy
 • Služby pro petrolejářský průmysl
 • Testování ropných a rafinovaných výrobků
 • Inspekce ropných nákladů
 • Služby pro ropné rafinerie
 • Služby pro ropu a zemní plyn
 • Služby pro průzkum a těžbu ropy a zemního plynu
 • Testování kvality ropy
 • Vyhodnocovací služby nebezpečí a rizik
 • Testování rafinovaných paliv
 • Měření a kalibrace
 • Pilot Plant služby
 • Testování, sledování a vyhodnocování katalyzátorů
 • Testování, certifikace, školení a inspekční služby pro místa s nebezpečím výbuchu

Výroba elektrické energie

 • Služby pro výrobu el. energie
 • Testování zařízení pro výrobu el. energie
 • Kontrolování a testování uhlí
 • Služby pro inteligentní sítě

Alternativní a obnovitelné zdroje energie

 • Služby pro větrné elektrárny
 • Jaderná energie
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Solární energie (fotovoltaické)
 • Testování a kontrola biopaliv
 • Testování paliv z biomasy
 • Testování energetické účinnosti
 • Testování baterií a zařízení pro skladování el. energie
 • Testování bezpečnosti a výkonu palivových článků

Související Energetické služby

 • Služby pro zdraví a životní prostředí
 • Systémy řízení energie
 • Monitoring a bezpečnost životního prostředí průmyslových rostlin
 • Testování bezpečnosti výrobku
 • Poradenství v energetice
 • 3D laserové skenování a dimenzionální kontrola
 • Kvalifikace prodejce a dodavatele

V každém bodě energetického hodnotového řetězce zjistíte, že Vám Intertek pomáhá zlepšit kvalitu, bezpečnost a výkonnost produktů, procesů a systémů pomocí své komplexní nabídky služeb.

jak může Intertek pomoci vaší organizaci s Energetický průmysl.