Intertek (www.intertek.com)
 

Zavolejte nám

+420 270 003 236
 
 

Certifikace ISO 27001

Informace jsou pro Vaší organizaci velmi důležité, ale stále se mění. Procesní přístup ISO 27001 je Vám však pomůže spravovat a chránit.

Ztráta informací, krádeže důvěrných dat a poškození důležitých dokumentů jsou nepříjemné skutečnosti, které mohou mít vážný dopad na Vaše podnikání. Proto je důležité, aby všechny systémy obsahující cenné informace byly chráněny pomocí Systému managementu bezpečnosti informací (ISMS).

Norma ISO 27001 poskytuje strukturu pro implementaci ISMS, chrání Vaše informační aktivity a zároveň zjednodušuje proces pro správu, měření a zdokonalování. To vám pomůže řešit tři dimenze informační bezpečnosti: důvěrnost, bezúhonnost a dostupnost.

Intertek již pomohl s certifikací ISO 27001 organizacím po celém světě hladce a efektivně. Pro každou z nich jsme udělali více, než jen vydali certifikát – dali jsme jim nástroje k minimalizaci bezpečnostních rizik pro podnikání. Naše audity třetích stran Vám poskytnou nezávislou záruku, kterou Vaši zákazníci a zainteresované strany požadují.

jak může Intertek pomoci vaší organizaci s Certifikace ISO 27001.