Intertek (www.intertek.com)
 

Zavolejte nám

+420 270 003 236
 
 

Poradenství

Intertek Vám pomáhá nejen jednoduše dodržovat předepsané požadavky, ale i získat konkurenční výhodu zlepšováním krátkodobé i dlouhodobé výkonnosti Vašeho podnikání a Vašeho dodavatelské řetězce.

Obchodníci, výrobci a distributoři požadují, aby jejich dodavatelé plnili finanční i technická kritéria s ohledem na očekáváním zákazníků a zúčastněných stran, že se tak bude dít v souladu se sociálními a etickými normami. Intertek má značné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti hodnocení a sledování schopnosti a výkonnosti dodavatele z hlediska kvality, plnění pracovních a environmentálních standardů, bezpečnosti, zabezpečení a mnohých jiných otázek, které mají v konečném důsledku vliv na Vás jako na odběratele.

Naše celosvětová síť poradců má rozsáhlé znalosti v oblastech strojírenství, vědy, práva, produktového a projektového managementu pro realizaci správných strategií dodržování předpisů, řešení problémů zákazníků, produktů, výroby, dodávky a procesů, a zaměřuje se tak na Vaše podnikatelská rizika.

Budeme pro Vaší společnost a dodavatelský řetězec měřítkem pro výkon s ohledem na mezinárodně uznávané průmyslové normy a pomůžeme Vaší organizaci identifikovat a zaměřit se na zlepšení klíčových oblastí.

Od návrhu výrobku přes výrobu, dodávky a prodej Vám Intertek zaručí pomoc při správě Vašeho podnikání a k rychlejšímu uplatnění na trhu v souladu se zákony, předpisy a požadavky na výkon a bezpečnost.

Mezi naše služby patří

 • Analytické a technické konzultace
 • Společenská odpovědnost firem (CSR)
 • Konzultace a testování koroze
 • Konzultace energetického průmyslu
 • Řešení dopadů na životní prostředí
 • Konzultace a strategie pro zdraví a životního prostředí
 • Laboratorní konzultace, hodnocení a srovnávání
 • Odborný právní dohled pro petrolejářský a petrochemický průmysl
 • Konzultace v oboru minerálů a minerálních látek
 • Konzultace pro petrochemický průmysl
 • Konzultační služby v oblasti rafinování ropy
 • Konzultace pro farmaceutický průmysl
 • Konzultační služby pro předpisy polymerů
 • Testování a konzultace výbušnosti prachu a procesní bezpečnosti
 • Řízení a posuzování rizik výrobků
 • Konzultace REACH
 • Konzultace předpisů pro potravinářský průmysl
 • Podpora a konzultace předpisů
 • Inteligentní dodavatelství
 • Bezpečnost dodavatelského řetězce
 • Toxikologické konzultace pro zdravotnický a farmaceutický průmysl

jak může Intertek pomoci vaší organizaci s Poradenství.