Intertek (www.intertek.com)
 

Zavolejte nám

+420 270 003 236
 
 

Textil, oděvy a obuv

Intertek podporuje maloobchodníky, výrobce, distributory a dodavatele testováním textilu, oděvů a obuvi a to od látky až k hotové konfekci.

Intertek je akreditováný pro testování v souladu s řadou národních a mezinárodních norem, jako jsou evropské normy (EN), GB standardy vydané Standardizační správou Číny (SAC), Čínskou národní komisí ISO a IEC, Americkou asociací textilních chemiků a koloristů (AATCC), ASTM International (ASTM), Americkou komisí pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC), a to včetně nového zákona o bezpečnosti spotřebního zboží (CPSIA), Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO), a dalších.

Intertek poskytuje aktualizovaná technická školení se sdílením nejnovějších informací o právních předpisech, normách výrobků, základních textilních principech, textilních testování, označování a další. Konzultační služby Interteku nabízejí pomoc při zajišťování programů pro vývoj a kontrolu jakosti, specifikacích produktů, monitoringu a zlepšování výrobních procesů, a pomoc s nápravnými opatřeními.

Stejně tak, jako produkty stále více pocházejí z rozvojových zemí, služby Interteku jsou poskytovány v blízkosti výrobních závodů a zákazníkových kanceláří pro zrychlení reakce na měnící se předpisy a celosvětové normy textilního a obuvnického průmyslu.

Níže uvedené služby nabízíme pro jakékoliv spotřební zboží, které si lze jen představit:

  • Testování
  • Kontroly
  • Certifikace
  • Audity
  • Outsourcing
  • Školení
  • Poradenství
  • Zajišťování kvality
  • Řízení rizik
  • Řešení dopadů na životní prostředí

jak může Intertek pomoci vaší organizaci s Textil, oděvy a obuv.