Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD
Tyto zásady ochrany osobních údajů (spolu s dokumenty v nich uvedenými) (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vás informují o tom, jak používáme vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek a mobilních aplikací („platforma“).

Platformu provozuje společnost Intertek Group plc, společnost se sídlem 33 Cavendish Square, London W1G 0PS se registrovaným číslem 4267576, a její přidružené společnosti. Naše daňové identifikační číslo je 672 7639 96.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy shromažďování informací na platformě, jako jsou typy informací, které shromažďujeme o návštěvnících platformy a způsoby, jak můžeme tyto informace použít. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny návštěvníky, kteří používají platformu (vy, vaši, uživatelé). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na vaše použití interaktivních funkcí nebo stahování, které: (i) vlastníme nebo ovládáme; (ii) jsou k dispozici prostřednictvím platformy; nebo (iii) komunikovat s platformou (také prostřednictvím sociálních médií) a zveřejňovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Přečtěte si také Zásady a podmínky používání souborů cookies, kterými se řídí vaše používání platformy.

OBSAH TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ 

1. Jaké informace platforma shromažďuje?
2. Jaké jsou naše zásady týkající se souborů cookies?
3. Jak využíváme shromážděné informace?
4. Používáme vaše informace pro marketingové účely?
5. Jak a kdy poskytneme informace třetím stranám?
6. A co můj vlastní obsah generovaný uživatelem?
7. Jak mohu změnit své informační a komunikační preference?
8. A co techniky sběru informací od třetích stran?
9. Jak dlouho uchováváme vaše data?
10. A co zabezpečení, skladování a mezinárodní přenos?
11. A co změny v zásadách ochrany osobních údajů?
12. Jaká jsou vaše práva?
13. A co kontaktovat nás kvůli informacím nebo podat stížnost?

OBECNÉ PODMÍNKY 

1. Jaké informace platforma shromažďuje?
Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující data od vás a o vás:

  • informace shromážděné jako součást jakékoli registrace nebo interakce s platformou, prostřednictvím formulářů pro shromažďování informací. To zahrnuje informace obsažené v komentářích zveřejněných na platformě. Mezi typické informace, které shromažďujeme, patří vaše zobrazované jméno (může to být pseudonym nebo vaše jméno), titul, jméno, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, heslo, telefonní číslo, preferovaný jazyk, preference nebo jiné relevantní kontaktní údaje;
  • demografické informace, jako jsou informace o vašem průmyslovém odvětví, které vám osobně nelze identifikovat. Tyto informace můžeme shromažďovat různými formami a na různých místech platformy;
  • informace shromážděné v rámci vašich návštěv platformy;
  • podrobnosti o vašem používání produktů nebo služeb použitých v souvislosti s platformou;
  • podrobnosti jakékoli e-mailové korespondence nebo jiných interakcí se sociálními médii, které s námi máte; a
  • shromážděné soubory cookies nebo jiné sledovací informace. 

2. Jaké jsou naše zásady týkající se souborů cookies?
2.1. Kliknutím sem získáte další informace o našich zásadách používání souborů cookies.

3. Jak využíváme shromážděné informace?
3.1. Vaše údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme použít: (a) vylepšit platformu, naše produkty nebo služby, přizpůsobit své zkušenosti s platformou nebo poskytnout vám konkrétní obsah, který je pro vás nejrelevantnější; (b) vás kontaktovat v souvislosti s používáním Platformy a podle našeho uvážení se změnami zásad Platformy a / nebo Platformy; c) pro interní obchodní účely; (d) pro účely zveřejněné v době, kdy poskytujete své informace nebo jak je stanoveno jinak v těchto zásadách ochrany osobních údajů; (e) poskytovat vám informace, produkty nebo služby nebo zpracovávat transakce, o které jste požádali nebo souhlasili, včetně zasílání elektronických zpravodajů nebo poskytování marketingových materiálů; (f) umožnit vám účastnit se různých funkcí platformy;
(g) zpracovat vaši registraci na platformě, včetně ověření, zda jsou vaše informace aktivní a platné;
(h) identifikovat vás jako autora jakýchkoli komentářů, které nám pošlete, aby byly zveřejněny na platformě;
(i) zajistit, aby obsah na Platformě byl prezentován nejefektivnějším způsobem pro vás a pro váš počítač nebo mobilní zařízení;
(j) poskytnout vám informace týkající se všech událostí, které pořádáme, pokud jste souhlasili s tím, že budete kontaktováni za tímto účelem; a
(k) poskytnout vám přístup k vašemu osobnímu účtu.
3.2. Aby byla platforma pro vás zajímavější a užitečnější, mohou být informace, které od vás shromažďujeme, když používáte platformu nebo požadujete další produkty nebo služby, použity pro vlastní reklamní účely a účely průzkumu trhu. 3.3. Můžeme sdílet informace, které neumožňují identifikaci osob, například agregované uživatelské statistiky, s třetími stranami, a to i prostřednictvím aplikací třetích stran. Další informace o technikách shromažďování informací od třetích stran naleznete v části 8 níže.
 
4. Používáme vaše informace pro marketingové účely?
4.1. V rozsahu povoleném zákonem můžeme vaše data použít k tomu, abychom vás kontaktovali elektronickými prostředky (e-mailem) s informacemi o produktech, událostech a službách, které by vás mohly zajímat. Pokud si nepřejete dostávat tyto informace, poskytneme vám příležitost se odhlásit.
4.2. Můžeme povolit vybraným třetím stranám používat vaše data k tomu, abychom vás kontaktovali e-mailem s informacemi o produktech, událostech a službách, které by vás mohly zajímat, za předpokladu, že jste nám k tomu dali svůj souhlas. Pokud nechcete, aby nás nebo třetí strany používaly vaše údaje tímto způsobem, informujte nás o svých přáních e-mailem nebo na formuláři, na kterém vaše údaje shromažďujeme.
4.3. V závislosti na vašich preferencích vás můžeme také kontaktovat telefonicky nebo standardní poštou.

5. Jak a kdy poskytneme informace třetím stranám?
5.1. Informace, které jsme o vás shromáždili, včetně osobních údajů, můžeme sdílet takto:
(a) můžeme využít služeb třetí strany, abychom nám pomohli v určitých oblastech, například v souvislosti s e-mailovým marketingem, call centry nebo hostingem webových stránek. V některých případech může vaše informace obdržet třetí strana;
(b) můžeme z interních důvodů sdílet informace s naším mateřským, dceřiným a přidruženým podnikem. Vyhrazujeme si také právo prozradit a předat všechny tyto informace: (i) následnému vlastníkovi, spoluvlastníkovi nebo provozovateli platformy nebo příslušné databáze; nebo (ii) v souvislosti s fúzí, sloučením, restrukturalizací, prodejem v podstatě všech našich zájmů a / nebo aktiv nebo jiných organizačních změn, včetně, v průběhu jakéhokoli procesu hloubkové kontroly; a
(c) můžeme zveřejnit vaše informace v plném rozsahu povoleném platným právem: (i) vyhovět jakémukoli použitelnému zákonu, nařízení, předvolání, vládním požadavkům nebo právním procesům, pokud to podle našeho názoru v dobré víře vyžaduje nebo dovoluje zákon; (ii) chránit a / nebo bránit naše Podmínky použití nebo jiné zásady vztahující se k Platformě, včetně vyšetřování jejich možných porušení; (iii) chránit bezpečnost, práva, majetek nebo zabezpečení platformy nebo jakékoli třetí strany; a / nebo (iv) odhalovat, předcházet nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy. Kromě toho můžeme v maximální míře povolené příslušným právem používat IP adresy k identifikaci uživatelů, a to ve spolupráci s třetími stranami, jako jsou vlastníci autorských práv, poskytovatelé internetových služeb, poskytovatelé bezdrátových služeb a / nebo orgány činné v trestním řízení, včetně zveřejňování takové informace třetím stranám, vše dle našeho uvážení. Tato zveřejnění mohou být provedena bez předchozího upozornění, v plném rozsahu povoleném platnými zákony.

6. A co můj vlastní obsah generovaný uživatelem?
Platforma vám může dovolit odesílat náměty, texty, data, dotazy, komentáře, návrhy nebo jiný obsah, včetně osobních údajů (souhrnně „Uživatelský obsah“). MĚJTE NA VĚDOMÍ, ŽE TAKOVÁ VEŘEJNÁ OZNÁMENÍ NEJSOU DŮVĚRNÁ. My nebo jiní můžeme reprodukovat, publikovat, distribuovat nebo jinak používat uživatelský obsah online nebo offline v jakémkoli médiu nebo formátu (v současné době existujícím nebo dále rozvíjeným).
Ostatní mohou mít přístup k tomuto uživatelskému obsahu a mohou mít možnost je sdílet s třetími stranami na internetu. Než se rozhodnete, jaké informace sdílíte, včetně osobních údajů, v souvislosti s vaším uživatelským obsahem, pečlivě zvažte. Upozorňujeme, že nekontrolujeme, kdo bude mít přístup k informacím, které se rozhodnete zveřejnit, a nemůžeme zajistit, aby strany, které mají přístup k těmto veřejně dostupným informacím, respektovaly vaše soukromí nebo aby je udržovaly v bezpečí. Naše povinnosti v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné informace, které zveřejníte, sdílíte s ostatními nebo jinak nahráváte na platformu. Nejsme odpovědní za přesnost, použití nebo zneužití jakéhokoli obsahu nebo informací, které prostřednictvím platformy zveřejníte nebo obdržíte od třetích stran.

7. Jak mohu změnit své informační a komunikační preference?
7.1. Na požádání odstraníme vaše osobní údaje z naší platformy nebo z naší databáze. Uživatelům se rovněž doporučuje, aby na základě písemné žádosti měli přístup a / nebo požádali o opravu všech chybných informací o vás.
7.2. Jste zodpovědní za udržování přesnosti informací, které nám poskytnete, jako jsou vaše kontaktní údaje poskytnuté v rámci registrace.
7.3. Můžete zrušit nebo upravit svou komunikaci, kterou jste se rozhodli dostávat z platformy, podle pokynů pro odhlášení obsažených v příslušném e-mailu.

8. A co techniky sběru informací od třetích stran?
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na aplikace, technologie nebo weby, které jsou vlastněny a / nebo provozovány jinými stranami (například vývojáři aplikací, inzerenty třetích stran nebo reklamní servery třetích stran), i když naši technologii používají ke shromažďování nebo ukládání informace. To zahrnuje třetí strany, které vkládají naši technologii do svých aplikací nebo reklam, aby usnadnily sledování stahování nebo zobrazování reklam. Pracujeme však s třetími stranami, abychom zajistili, že vám budou poskytnuty potřebné informace a že vám bude poskytnuta možnost vybrat si. Podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů, oprávnění, oznámení a volby příslušné třetí strany by měly být přezkoumány, pokud jde o postupy jejich shromažďování, uchovávání a sdílení.

9. A co zabezpečení, skladování a mezinárodní přenos?
9.1. Platforma a informace jsou uloženy na hostitelském serveru ve Spojených státech.
9.2. Zahrnujeme komerčně přiměřené záruky, které pomáhají chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. Nelze však zaručit přenos dat přes internet, bezdrátový přenos nebo elektronické ukládání informací.
9.3. Když se přihlásíte k Platformě, můžete být vyzváni k výběru hesla. Jste plně zodpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla. Souhlasíte s tím, že nebudete používat účet, uživatelské jméno, e-mailovou adresu nebo heslo jiného uživatele kdykoli, ani sdělovat své heslo žádné třetí straně. Zavazujete se, že nás budete okamžitě informovat, pokud máte podezření na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo přístup k vašemu heslu.
9.4. Mějte prosím na paměti, že informace, které shromažďujeme, včetně vašich osobních údajů, mohou být převedeny, zpracovány a uloženy mimo EHP. Zákony na ochranu údajů v těchto jurisdikcích se mohou lišit od zákonů v zemi, ve které se nacházíte, a vaše osobní údaje mohou podléhat žádostem o přístup od vlád, soudů nebo donucovacích orgánů v těchto jurisdikcích. Podnikáme přiměřeně obchodně přijatá opatření, abychom zajistili bezpečné zacházení s vašimi daty, včetně uzavření příslušných dohod o přenosu dat. Můžeme také sdílet osobní údaje, jak je uvedeno níže:
1. převodem do jiných společností skupiny Intertek, pokud je to nezbytné ke splnění účelu, pro který jste informace poskytli; a
2. převodem na agenty třetích stran a subdodavatele, kteří vykonávají určité funkce naším jménem, jako je vyzvedávání a doručování vzorků, plnění inspekčních objednávek, zasílání e-mailů, odstraňování opakujících se informací ze seznamů klientů, analýza dat a zpracování plateb kreditními kartami. Tyto strany mají přístup pouze k takovým informacím, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí, a nesmí je používat pro žádný jiný účel.

10. Jak dlouho uchováváme vaše data?
Vaše osobní údaje si uchováme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků. Podrobnosti o dobách uchovávání různých aspektů vašich osobních údajů jsou k dispozici v našich zásadách uchovávání, které jsou k dispozici na vyžádání. Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich údajů, účely, pro které zpracováváme vaše informace, a zda můžeme těchto cílů dosáhnout jinými prostředky a příslušnými právními požadavky. Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat, aby již nemohly být spojeny s vámi. V takovém případě můžeme tyto informace použít bez dalšího upozornění.

11. A co změny v zásadách ochrany osobních údajů?
Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit nebo přidat bez předchozího upozornění („Aktualizované zásady ochrany osobních údajů“). Souhlasíte s tím, že vás můžeme informovat o aktualizovaných zásadách ochrany osobních údajů zveřejněním na platformě, aby byly dostupné prostřednictvím odkazu na domovské stránce platformy, a že vaše používání platformy poté, co zveřejníme aktualizované zásady ochrany osobních údajů (nebo zapojením se do jiného chování, které můžeme přiměřeně specifikovat), představuje váš souhlas s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů. Proto byste si měli před použitím platformy přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů. Aktualizované zásady ochrany osobních údajů budou účinné od okamžiku zveřejnění nebo pozdějšího data, které mohou být stanoveny v aktualizovaných zásadách ochrany osobních údajů, a od tohoto okamžiku se budou vztahovat na vaše používání platformy.

12. Jaká jsou vaše práva?
Pokud jde o informace, které o vás máme, můžete:
• nás požádat, abychom vám poskytli seznam a popis těchto informací;
• nás požádat o změnu nepřesností;
• nás požádat o vymazání vašich informací kontaktováním nás způsobem uvedeným níže;
• nesouhlasit se zpracováním vašich údajů, pokud se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájmy třetích stran) a existuje něco o vaší konkrétní situaci, díky kterému chcete na tomto základě namítat, že bude zpracováno. Máte také právo namietat, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
• nás požádat, abychom pozastavili zpracování osobních údajů o vás, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.
• nás požádat o předání vašich osobních údajů jiné straně.
Pokud chcete zkontrolovat, ověřit, opravit nebo požádat o vymazání vašich osobních údajů, namítat proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat, abychom převedli kopii vašich osobních údajů na jinou stranu, kontaktujte privacy@intertek.com.
Pokud si přejete vznést stížnost na to, jak jsme nakládali s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat, abychom záležitost prošetřili. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, můžete se obrátit na úřad komisaře pro informace (ICO), dozorčí úřad Spojeného království pro otázky ochrany údajů.

13. Jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete podat stížnost?
Pokud byste nás chtěli kontaktovat ohledně jakýchkoli dalších informací nebo podání stížnosti, pošlete e-mail členovi našeho týmu pro právní záležitosti, rizika a dodržování předpisů.