Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

ISO 9001 Systém řízení kvality

Více než 1.2 miliónů organizací po celém světě je certifikovano dle ISO 9001.

Silné globální konkurenční prostředí vyžaduje neustálé zlepšování produktů, služeb a obchodních procesů, aby zůstaly maximálně konkurenceschopné. Navíc nové výzvy a rizika, jako je globální pandemie COVID-19, ovlivnily a změnily globální obchodní prostředí a organizace se musí přizpůsobit, aby i nadále prosperovaly v nové realitě a měnících se potřebách a očekáváních zákazníků a dalších zúčastněných stran. ISO 9001 poskytuje rámec pro systém managementu kvality, který pomáhá organizacím identifikovat rizika a příležitosti, a zároveň přijímá opatření k řešení těchto rizik a příležitostí, které jsou úměrné jejich potenciálnímu dopadu na výrobky a služby. Tento přístup založený na posouzení rizik pomáhá organizacím zlepšovat spokojenost zákazníků a zvyšovat jejich efektivitu a zároveň se přizpůsobovat, reagovat na změny a nepředvídané události ovlivňující jejich obchodní operace.

Norma pro systém řízení kvality má obecnou povahu a je vhodná pro organizace všech velikostí a odvětví. Zahrnuje nové technologie na pracovišti a má pokročilé zaměření na kvalitu výstupů pro zákazníky. 

Přehled ISO 9001:

  • Zameřena na myšlení vyhodnocující rizika, které pomáhá identifikovat vhodné příležitosti strukturovaným způsobem.
  • Založena na principu neustálého zlepšování.
  • Větší důraz kladen na zapojení lídrů organizace.
  • Efektivně řeší řízení dodavatelského řetězce.
  • Používá zjednodušenou slovní zásobu, která umožňuje snadno porozumět obsahu a výkladu požadavků.

Výhody pro moji organizaci:

  • Poskytuje základní rámec pro budování silné organizace, schopné odolávat výzvám měnících se trhů, potřeb zákazníků a přizpůsobení se jim.
  • Upřednostňuje spokojenost zákazníků, důsledným plněním jejich potřeb i příslušných zákonných a regulačních požadavků, týkající se výrobků a služeb.
  • Vytváří rámec pro lepší výkon organizace, implementací systematických procesů, eliminující neshody.
  • Implementuje holistický přístup založený na vyhodnocování rizik, při mimořádných událostech, vyplývajících ze situací, které je obtížné předvídat, jako je např. COVID-19, při zajištění stejné úrovně kvality produktu / služby poskytované zákazníkům a stanovení vhodného prostředí (implementace zdravotních postupů definovaných vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy) nezbytného pro zajištění fungování a dosažení cílové shody výrobků a služeb.
  • Nejrozšířenější globálně uznávaná norma zavřete partnerství se společností Intertek a získejte jistotu, že máte zaveden spolehlivý systém řízení kvality.

Více informací o ISO 9001

Potřebujete se nás zeptat? +420 270 003 236
 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236