Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

ISO 14001 - Systém řízení dopadů na životní prostředí

ISO 14001 umožňuje vaší organizaci usilovat o ekologičtější stopu.

Norma ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma, která organizacím poskytuje praktické nástroje pro řízení jejich odpovědnosti za životní prostředí. Může pomoci jakékoli organizaci, bez ohledu na její činnost nebo odvětví, zmapovat rámec, který mohou použít k rozvoji konkurenceschopného systému řízení v oblasti životního prostředí. Je to účinný prostředek pro identifikaci a systematické snižování potenciálně škodlivých dopadů na životní prostředí.

ISO 14001 se zaměřuje spíše na zlepšování vlivu na životní prostředí než na zlepšování systému řízení. Norma pro řízení životního prostředí zdůrazňuje angažovanost vedení a potřebu porozumět kontextu ISO 14001, k výkonnějšímu řízení rizik a podpoře environmentálního managementu.

ISO 14001 – obsahuje klíčové prvky

  • Strategické řízení životního prostředí.
  • Důraz na zapojení vedení.
  • Zaměření se na ochranu životního prostředí.
  • Environmentální chování organizace.
  • Životní cyklus výrobků/služeb.
  • Interní i externí komunikaci.
  • Dokumentaci systému.
ISO 14001:2015 poskytuje vedení společnosti, zaměstnancům a externím zúčastněným stranám jistotu, že potenciální dopady na životní prostředí jsou měřeny, vyhodnocovány a zlepšovány.

 

Globální síť auditorů, technických odborníků společnosti Intertek je kvalifikovaná, aby vám pomohla čelit stále rostoucím konkurenčním výzvám na trhu a regulačním požadavkům při dodržování předpisů.

Spojte se s námi a ujistěte se, že máte zavedeny spolehlivé a efektivní ekologické procesy. 

Další informace o ISO 14001

Více informací o hodnotě akreditované certifikace naleznete na anab.org a www.iaf.nu

 

Potřebujete se nás zeptat? +420 270 003 236
 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236