Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

ISO 50001 – Řízení hospodaření s energiemi

Implementací normy ISO 50001 mohou organizace dosáhnout významného zlepšení energetické účinnosti pomocí systému řízení.

ISO 50001, mezinárodní norma pro systém řízení hospodaření s energiemi, byla původně vydána organizací ISO v červnu 2011. Norma ISO 50001 nabízí systematický rámec pro správu spotřeby energií a poskytuje požadavky na systematický proces založený na údajích o spotřebách se zaměřením na zlepšení energetické účinnosti.

Norma podporuje přijetí osvědčených postupů v oblasti energetického managementu a posiluje správné chování při hospodaření s energiemi. Podle ISO by tato norma mohla ovlivnit až 60% světové spotřeby energie, s širokou aplikovatelností napříč národními ekonomickými sektory.

Norma ISO 50001 byla revidována a znovu vydána v srpnu 2018. Mezi hlavní změny patří přijetí High Level struktury, umožňující lepší integraci s procesy strategického řízení, větší důraz na roli vrcholového managementu, zavedení koncepce normalizace a plán sběru energetických dat, abychom jmenovali alespoň některé. Verze 2018 tak posouvá energetický management na vyšší úroveň tím, že umožňuje organizacím poskytovat strategický přístup k řízení hospodaření s energiemi s větším zaměřením na integraci energetického managementu do obchodních procesů.

Implementací požadavků ISO 50001 prokáže vaše organizace trvalý plán podpory energetické účinnosti v celém dodavatelském řetězci tím, že vytvoří transparentnost a lepší komunikaci o řízení vašich energetických zdrojů.
Mezi výhody implementace ISO 50001 patří:

  • Snížení spotřeby energie
  • Vylepšená energetická účinnost
  • Snížené náklady na energii a zvýšené úspory
  • Snížené dopady na životní prostředí
  • Lepší využití stávajících energeticky náročných aktiv
  • Usnadnění zlepšování řízení energie v souvislosti s projekty na snižování emisí skleníkových plynů
  • Neustálé zlepšování energetické náročnosti

Přechod na ISO 50001: 2018

S vydáním verze 2018 skončí přechodné období pro předchozí verzi ISO 50001: 2011 dne 21. srpna 2021 a certifikáty ISO 50001: 2011 se stanou neplatnými. Pokud potřebujete další informace / vysvětlení, kontaktujte prosím Intertek.

 

Proč spolupracovat s Intertekem?

Intertek je v čele systémů řízení energie. Jsme plně akreditováni, abychom mohli nabídnout certifikaci nezávislých třetích stran podle normy ISO 50001, pod mezinárodními akreditacemi (SWEDAC) a DIN EN ISO 50001 německým národním akreditačním úřadem (DAkkS). 

Od roku 2006 poskytujeme také certifikační služby systému řízení energie (certifikace podle EN 16001). Tyto zkušenosti můžeme přinést všem našim klientům po celém světě a zároveň využít našich rozsáhlých odborných znalostí v souvisejících normách systémů řízení, jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. 

Potřebujete se nás zeptat? +420 270 003 236
 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236