Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

ISO 22301 – Business Continuity Management

Norma ISO 22301 pomůže vaší organizaci lépe odolávat větším externím hrozbám, omezujícím vaše podnikání.

Norma ISO 22301:2012 byla vyvinuta jako první mezinárodní norma pro řízení kontinuity podnikání (BCM), která má organizacím pomoci se připravit na možné externí hrozby a zajistit nepřetržitý provoz i v případě událostí, jako jsou přírodní katastrofy nebo narušení bezpečnosti informací. Narůstající hrozby, jakými jsou kybernetické útoky, katastrofické klimatické události a nově i celospolečenské zdravotní krize, mohou způsobit přerušení dodávek služeb, dodavatelského řetězce, přemístění / újmy personálu nebo poškození firemních prostředků a majetku, které v konečném důsledku způsobí obrovské ztráty.

Zavedení systému řízení pro zachování nepřetržitého podnikání připravuje organizaci tak, aby byla odolná a zajistila zákazníkům a zúčastněným stranám nepřetržitý provoz, i když dojde k nečekaným incidentům. Získání certifikátu ISO 22301 prokazuje, že organizace má vytvořen krizový plán řízení s určenými lidmi a jasnými zásadami a je připravena reagovat na incidenty ohrožující podnikání. Je to také způsob, jak ukázat všem, kteří spoléhají na vaši organizaci, že váš plán kontinuity podnikání odpovídá mezinárodnímu standardu.

 

Přehled ISO 22301:

  • Specifikuje požadavky na plánování, zřízení, implementaci, provozování, monitorování, revizi, údržbu a neustálé zlepšování zdokumentovaného systému řízení, aby byl chráněn před případnými hrozbami a incidenty.
  • Zaměřte se na proaktivní hodnocení rizik a příležitostí pro vizualizaci možných hrozeb.
  • Požadavky ISO 22301 se vztahují na všechny organizace všech velikostí ve všech průmyslových odvětvích.

Jaké má ISO 22301 výhody pro vaší organizaci:

  • ISO 22301 pomáhá chránit před nepředvídatelnými hrozbami, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické hrozby, selhání IT a další.
  • Poskytuje vám rámec pro posouzení vaší pracovních sil, dodavatelů a souvisejících rizik
  • Snižuje prostoje v případě nouze, což vaší organizaci umožňuje napravit situaci vůči předem stanoveným časovým rámcům.
  • Poskytuje vám jistotu, že dokážete odolat všem hrozbám, kterým vaše organizace čelí, nácvikem a lekcemi na počítači.

Proč si vybrat Intertek pro certifikaci ISO 22301

Intertek je předním poskytovatelem Total Quality Assurance pro průmyslová odvětví po celém světě. Naším cílem je umožnit vaší organizaci identifikovat a zmírnit rizika ve vašich provozech, dodavatelských řetězcích a obchodních procesech. Spojte se s Intertek pro certifikaci ISO 22301 a získejte jistotu, že vaše organizace je chráněna při všech událostech.

 

 

Další informace a zdroje k ISO 22301

 

Potřebujete se nás zeptat? +420 270 003 236
 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236
 

Audity a certifikace