Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

Certifikace AS9120 - Požadavky na Aviation Space and Defence Distributors

Norma AS9120 vychází z požadavků norem ISO 9001 a AS9100 a je určena pro organizace, které nakupují součásti, materiály a sestavy v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu.

AS9120 je založen na standardu zveřejněném společností Society of Automotive Engineers (SAE) s názvem „ Quality Management Systems-Aerospace Requirements for Stockist / Distributors “. Zahrnuje požadavky ISO 9001 a specifické požadavky týkající se leteckého průmyslu.

AS9120 standardizuje požadavky na systém řízení kvality pro organizace na celém světě, které ho využívají na všech úrovních dodavatelského řetězce. Použití AS9120 vede ke zlepšení kvality, nákladů a výkonu dodávek snížením nebo odstraněním požadavků specifických pro organizaci, účinnou implementací systému řízení kvality a širším uplatněním správné praxe. I když je tato norma vyvinuta primárně pro letecký, kosmický a obranný průmysl, lze ji použít i v jiných průmyslových odvětvích, kde je zapotřebí systém řízení kvality s dalšími požadavky přesahujícími systém řízení kvality ISO 9001.

AS9120 zahrnuje organizace, které nakupují výrobky a rozdělují je na menší množství, včetně těch, které koordinují zákaznický nebo regulačně řízený proces produktu. Tato norma není určena pro organizace, které udržují nebo opravují výrobky, ani pro organizace, které provádějí práce, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit vlastnosti nebo shodu výrobků. Zajišťuje také správné zacházení s materiály prostřednictvím řetězce úschovy, sledovatelnosti a dostupnosti záznamů.

Se standardem AS9120 získáte nejen výhody v oblasti kvality a efektivity, ale budete lépe připraveni na překonání očekávání vašich zákazníků. 

AS9120 může poskytnout konečnou konkurenční výhodu, kterou potřebujete.

Výhody pro vaši organizaci:

  • Porozumění a důslednost při plnění požadavků
  • Posouzení procesů z hlediska přidané hodnoty
  • Efektivní výkon procesu
  • Zlepšení procesů na základě vyhodnocení údajů a informací
  • Efektivní zpracování dokumentace a záznamů
  • Zjištění příležitostí pro provozní zlepšení a snížení nákladů
  • Odstranění a zmírnění rizik
Program AS9120 společnosti Intertek je akreditovanou službou pod ANAB akreditací společně s AS9100 a AS9110. Akreditované certifikáty společnosti Intertek jsou celosvětově uznávány. 

 

Potřebujete se nás zeptat? +420 270 003 236
 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236