Tento web používá cookies. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s používáním cookies. Více zde.
 
 

Hodnocení podmínek na pracovišti (WCA)

Významní zákazníci požadují účinnější opatření pro hodnocení podmínek na pracovišti u svých dodavatelů. Firmy také stále více proaktivněji hledají způsoby, jak se porovnat se svými konkurenty a národními normami. Zaregistrovali jsme významný posun směrem k větší transparentnosti a implementaci sofistikovaných, přesto praktických nástrojů pro hodnocení neustálého zlepšování pracovních podmínek.

Program hodnocení pracovních podmínek Workplace Conditions Assessment (WCA) poskytuje účinné a nákladově efektivní řešení pro společnosti a provozovny usilující o zlepšení podmínek na pracovišti v souladu s obecně uznávanými průmyslovými standardy a nejlepšími osvědčenými postupy.

Zakotven v rozsáhlých odborných znalostech společnosti Intertek v oblasti sociální odpovědnosti, se stal program WCA účinným nástrojem pro hodnocení, benchmarking a neustále zlepšování podmínek na pracovišti dodavatelů. Program je podporován webovou platformou, která automatizuje a zefektivňuje proces auditu a zvyšuje efektivitu pro všechny partnery a členy dodavatelského řetězce.

WCA se pokrývá tyto oblasti:

 • Práce (dětská / nucená práce, diskriminace, disciplína, obtěžování / zneužívání, svoboda sdružování, pracovní smlouvy)
 • Mzdy a pracovní doba (mzdy a benefity; pracovní doba)
 • Zdraví a bezpečnost (pracovní podmínky obecně, havarijní připravenost, pracovní úrazy, bezpečnost strojů, bezpečnostní rizika, chemické a nebezpečné látky, ubytovny a jídelny)
 • Systémy řízení (dokumentace a záznamy, zpětná vazba a účast pracovníků, audity a proces nápravných opatření)
 • Životní prostředí (dodržování právních předpisů, systémy environmentálního managementu, odpady a emise)
Přínosy WCA pro vaši společnost:
 • Zlepšení pracovních podmínek pro zdravější a produktivnější nasazení pracovních sil
 • Lepší podporu při rozhodování, založenou na řízení údajů a znalostí v reálném čase
 • Dobré řízení podniku a status „preferovaného dodavatele“ při implementaci programu, který je plně v souladu s osvědčenými postupy v oboru
 • Zvýšenou důvěru v partnerství s vašimi dodavateli prostřednictvím větší transparentnosti a důvěry
 • Snížení přílišného množství auditů a jejich duplikaci („únava z auditu“)
 • Firma se může prokázat certifikátem, „Achievement Award“

 

 

Potřebujete poradit, máte dotaz?

+420 270 003 236
+420 270 003 236